NAC logo

Nederlandse Astronomenclub

Opgericht 5 oktober 1918
info / contact
6 december 2023

NAC Stuurgroep Onderwijs in 2007

Available in Dutch only.

De NAC Stuurgroep Onderwijs is in januari 1995 opgericht door toenmalig NAC voorzitter Kees Zwaan, met als doel het stimuleren van de belangstelling voor en de kennis van de sterrenkunde in het basis- en voorgezet onderwijs. De huidige bezetting van de stuurgroep is: Peter Barthel (vz), Eddy Echternach, Dick Hoekzema, Frank Verbunt, Jasper Wamsteker en Robert Wielinga. Wielinga en Barthel hebben vanaf de oprichting deel van de groep uitgemaakt. Hoewel de aktiviteiten in stuurgroepverband gedurende de afgelopen jaren afgenomen zijn, hebben de leden van de groep juist weer in andere verbanden veel weten te bereiken. Vastgesteld moet worden dat het doel van structureel goede aandacht voor sterrenkunde in het Nederlandse onderwijs – van primair tot en met voorbereidend wetenschappelijk – door vele stuurgroep- en aanpalende aktiviteiten alsmede ontwikkelingen elders bereikt is. Dit alles zo zijnde heeft de stuurgroep aan het NAC bestuur gevraagd de groep op te heffen. Hieronder is een paragraaf uit het formele verzoek aan het NAC-bestuur toegevoegd die in het kort de motivering voor dit verzoek beschrijft.

Ten bewijze van de laatste fase van het werkzame leven van de groep is bij de uitnodiging voor de jaarvergadering van 18 januari 2008 voor elk NAC-lid een kadootje gevoegd, in de vorm van het zojuist geproduceerde educatieve computerspel "Kids in Space". Dit spel is bedoeld voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van het primaire onderwijs, en is een co-productie van NOVA, ASTRON en SRON, met belangrijke bijdragen van drie leden van de stuurgroep (Barthel, Echternach, Wamsteker). Het spel kan on-line gespeeld worden (www.kidsinspace.nl), maar scholen kunnen voor een klein bedrag ook het spel op CDROM kopen, voor installatie op de school-PC. Overigens stelt het NOVA Informatiecentrum (www.astronomie.nl) dankzij een subsidie van OCW/VTB, 500 exemplaren gratis ter beschikking voor het Nederlandse basisonderwijs. Het NAC bestuur geeft ieder NAC-lid hierbij een exemplaar kado, vergezeld van het verzoek om de CDROM (na testen, eventueel met hulp van (klein)kind, neefje, nichtje, ....) bij een school in de buurt af te geven. Als het NAC-lid de desbetreffende school dan tevens een gratis lezing over zon, maan, planeten en sterren aanbiedt is het einde van de stuurgroep nog eens zo glorieus! Met dank voor het vertrouwen en veel game-plezier gewenst, namens de stuurgroep,

— Peter Barthel

uit het formele verzoek tot opheffing van 30 november 2007:

"Geacht NAC bestuur,

Vorige week heeft het NOVA bestuur een aanvraag van Alex de Koter, mijzelf en Marieke Baan (NIC) gehonoreerd om een part-time medewerker Onderwijs bij het NOVA Informatie Centrum aan te stellen. OCW en ESA hebben het project Delta (www.deltaopschool.nl) gemaakt en er zijn inmiddels 2500 VTB scholen (doen extra inspanning op het terrein van wetenschap en techniek - www.programmavtb.nl). Er is een landelijk astro-educatienetwerk, waarin ASTRON en SRON participeren. Dat netwerk regelt ook de activiteiten rond het komende wereldjaar sterrenkunde 2009. Bij al deze initiatieven zijn (de u bekende ...) astronomen betrokken. Daarnaast hebben we geld gekregen voor het stimuleren van astronomie op de basisschool, in het project Verandering dat samen met VTB draait. Een nieuw tellurium (model zon-aarde-maan) voor de basisschool is daar onderdeel van. Als onderdeel van lesmodules voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 wordt dit tellurium momenteel op 32 scholen getest.

Ik concludeer dat de Stuurgroep Onderwijs van de NAC over de afgelopen jaren veel nuttig werk heeft gedaan, dat er veel is bereikt, en dat het stokje nu door andereen adequaat wordt overgenomen. Ik wil voorstellen om de stuurgroep op te heffen, ook al na de leuke activiteit om alle NAC leden een CDROM Kids-in-Space te sturen. De NACleden kunnen ZIEN dat er wat gedaan is! Met een vriendelijke groet,

Peter Barthel (Vz stuurgroep)"

 
Het nieuwe tellurium, ontwikkeld t.b.v. het basisonderwijs.