NAC logo

Nederlandse Astronomenclub

Opgericht 5 oktober 1918
info / contact
6 december 2023

Stimulering Onderwijs

De Nederlandse Astronomenclub ontwikkelt en steunt activiteiten om het onderwijs in de sterrenkunde op basisscholen en in het middelbaar onderwijs in Nederland en België te stimuleren.

Van 1995 tot 2008 waren deze activiteiten ondergebracht de Stuurgroep Onderwijs. Aanvankelijk onder voorzitterschap van professor Kees Zwaan uit Utrecht, later onder leiding van professor Peter Barthel uit Groningen.

Recente inspanningen van de Stuurgroep resulteerden in:

  • de interactieve CDROM Kids in Space t.b.v.het basisonderwijs,

  • de Informatiemap Sterrenkunde t.b.v. het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) in het middelbaar onderwijs,

  • een Nederlandse vertaling van de Sterrenkunde Praktica van de ESO, eveneens t.b.v. het middelbaar onderwijs.

Voor meer informatie kunt U zich richten tot het NAC secretariaat via het email formulier.

Zie ook het: Jaarverslag Stuurgroep Onderwijs 2007.

NAC onderwijs assessor, voorheen Stuurgroepvoorzitter, prof.dr. Peter Barthel
demonstreert het tellurium dat is ontwikkeld t.b.v. het basisonderwijs.